top of page

Locaties en informatie

Painting of the Pyramids
Art Gallery
Water Color Birds
Foto website museum eilandtafel.jpg
Romeinse Zuil in de Oostdijk.jpg
Foto trouwen website 1_edited.jpg

Te zien in Museum Ouddorp
 

De belangrijkste informatie is te vinden op de 1e verdieping van Museum Ouddorp en heeft te maken met de onlangs geplaatste interactieve zuil over de Romeinse Haven in de Oostdijkseweg. Deze haven is in het Museum Ouddorp zichtbaar gemaakt in een grote vitrine. In de vitrine is een landschap te zien waarin deze Romeinse haven samen met nog meer watergerelateerde historische objecten gesitueerd is, zoals de Motteheuvel met kasteel Spreeuwenstein, de Schans en de Kilhaven.

Het Ouddorpse landschap, met zijn haogten en schurrvelingen, is op zich ook een bijzonder cultuurlandschap, dat ontstaan is door activiteiten om de oppervlakte van de bodem dichter bij het grondwater te brengen. (Dus ook een soort watergerelateerde activiteit.)

Het gaat dus hier om vijf (water)gerelateerde objecten:

  • de Romeinse haven

  • Motteheuvel met kasteel

  • De Schans

  • De Kilhaven

  • Het landschap met hoagten en schurvelingen.

Daarnaast in het museum op de begane grond een Multitouchtafel te zien. Met deze tafel kan op een leuke manier informatie worden verkregen over o.a. de vondsten bij opgravingen "Romeinse Haven", leuke weetjes over dialect en over uitspraken en gezegden.

In de raadzaal is een tentoonstelling te zien over "Ouddurpers in d'n Vreemde".

Verder zijn er wat kleinere thematentoonstellingen te zien over de Watersnoodramp, de vuurtoren van Ouddorp en een aantal oude gebruiksvoorwerpen vanuit de landbouw en de visserij.

Te zien in de Oostdijkseweg: 

In het landschap van het voormalige eiland Goeree ligt een Romeinse haven. Deze is echter niet te zien, want hij ligt onder de grond. Hij is gesitueerd in de polder Oude Oostdijk vlak bij het stadje Goedereede. Die haven had een beschoeiing van gestapelde dikke takken. Dat soort beschoeiing is nu nog te zien in het restant van de Kilhaven (Blomweg, Ouddorp). Deze haven diende vroeger om landbouw- producten af te voeren, vooral bieten.

In oude tijden lag het kleine eilandje Westvoorne, later Goeree, aan alle kanten omgeven door water. Men kon het dus alleen over water bereiken. In tijden van oorlog kwamen de aanvallen dan ook vanaf het water. Daarom waren er dichtbij het water gelegen  verdedigings- werken aangelegd, zoals de hooggelegen Motte met kasteel Spreeuwenstein (einde Bosweg, Ouddorp) erop en de Schans (Zuidweg, Ouddorp), aangelegd tijdens de Tweede Engelse oorlog in 1665. Van beide zijn nu nog dichtbij elkaar gelegen restanten te zien, waarvan de Schans bij de aanleg van de N57 gedeeltelijk met de door de aanleg van die weg vrijgekomen aarde gerestaureerd is.

In de loop der tijden heeft zich op de Kop van Goeree door ingrepen een bijzonder landschap ontwikkeld.

 

Op de kruising Oostdijkseweg/Hofdijksweg (Goedereede) staat nu onze interactieve zuil met informatie over De Romeinse haven.

In 1958/1959 zijn hier in de polder de Oude Oostdijk ruilverkavelingen  uitgevoerd. De Romeinse haven is toen ontdekt. Onder leiding van Archeologische Diensten zijn toe opgravingen verricht. Veel mooie en waardevolle voorwerpen uit de Romeinse tijd zijn toen gevonden en gerestaureerd. De voorwerpen die in 1958/1959 gevonden zijn, kregen een plaats in het Streekmuseum in Sommelsdijk. In 1983 is het gebied nader onderzocht. De collectie van 1983 kwam in het Museum Ouddorp terecht, dat in dat jaar zijn deuren opende.

 

Deze haven is in het Museum Ouddorp zichtbaar gemaakt in een grote vitrine op de 1e verdieping. In de vitrine is een landschap te zien waarin deze Romeinse haven samen met nog meer watergerelateerde historische objecten gesitueerd is, zoals de Motteheuvel met kasteel Spreeuwenstein, de Schans en de Kilhaven.

Het Ouddorpse landschap, met zijn haogten en schurrvelingen, is op zich ook een bijzonder cultuurlandschap, dat ontstaan is door activiteiten om de oppervlakte van de bodem dichter bij het grondwater te brengen. (Dus ook een soort watergerelateerde activiteit.)

Het gaat dus hier om vijf (water)gerelateerde objecten:

  • de Romeinse haven

  • Motteheuvel met kasteel

  • De Schans

  • De Kilhaven

  • Het landschap met hoagten en schurvelingen.

 

 

Informatie over trouwen.

bottom of page